Báo Mỹ - 10/2018


OCTOBER 27 – 2018
  
Cộng Đồng Việt Ủng Hộ Cộng Hòa – AP Vote:

Cái Nguy Của Những Thành Quả Của TT Trump – New York Magazine:

Sách Lược Vận Động Của CH – Yahoo:

TTDC Lo Sợ - Fox News:

Đảng Dân Chủ Quá Hấp Tấp? – New Repubic:

Dân Gốc La Tinh Ủng Hộ CH? – Vox:

Mỹ Rút Khỏi Thỏa Ước Với Nga – CNN:

OCTOBER 20 – 2018

Tăng Thuế Quan Sẽ Gây Hại Cho TC – Bloomberg:

Tăng Thuế Quan Bắt Đầu Hiệu Lực – Bloomberg:

Cán Cân Mậu Dịch Mỹ Thâm Thủng Kỷ Lục – New York Times:

TC Lãnh Nạn – Project Syndicate:

Chặn Xuất Cảng Hàng Công Nghệ Qua TC – Fox News:
https://www.foxbusiness.com/markets/trump-plans-new-curbs-on-chinese-investment-tech-exports-to-china

Thị Trường Chứng Khoán Lao Đao – CNBC:

TC Trả Đòn – Yahoo:

Thiệt Hại Cho Kinh Tế Mỹ - SCMP News:

OCTOBER 13 – 2018

TT Trump Bị Cười – CNN:

TT Trump Chiến Thắng tại Liên Hiệp Quốc - American Greatness:

TT Trump Và Trật Tự Thế Giới Cấp Tiến – Poltico:

Dân Mỹ Nhìn Rõ TT Trump – Fox News:

TT Trump Và Toàn Cầu Hóa – New Republic:

TT Trump Chống XHCN – Người Việt:

TT Trump Nhìn Thế Giới – CNN:

TT Trump Kêu Gọi Cô Lập Iran – AP News:

OCTOBER 6 – 2018


Vai Trò Của Điều Trần – Real Clear Politics:

Bà Rachel Mitchell Đánh Đổ Tố Giác Của Bà Ford – Washington Post:
Bà Ford Sửa Cửa – Real Clear Politics:

Điều Trần: Ác Mộng Của Đảng Dân Chủ - Townhall.com:

Ủng Hộ Kavanaugh Không Phải Là Kỳ Thị Phụ Nữ - National Review:

Phụ Nữ Chống Đảng Dân Chủ – The Atlantic:

Trump: Đáng Lo Cho Nam Giới – Reuters:

Chuyện Giả Tưởng: Ông Hồi Giáo Vào TCPV – Newsmax: