Báo Mỹ - 10/2018


OCTOBER 13 – 2018


TT Trump Bị Cười – CNN:

TT Trump Chiến Thắng tại Liên Hiệp Quốc - American Greatness:

TT Trump Và Trật Tự Thế Giới Cấp Tiến – Poltico:

Dân Mỹ Nhìn Rõ TT Trump – Fox News:

TT Trump Và Toàn Cầu Hóa – New Republic:

TT Trump Chống XHCN – Người Việt:

TT Trump Nhìn Thế Giới – CNN:

TT Trump Kêu Gọi Cô Lập Iran – AP News:


OCTOBER 6 – 2018


Vai Trò Của Điều Trần – Real Clear Politics:

Bà Rachel Mitchell Đánh Đổ Tố Giác Của Bà Ford – Washington Post:
Bà Ford Sửa Cửa – Real Clear Politics:

Điều Trần: Ác Mộng Của Đảng Dân Chủ - Townhall.com:

Ủng Hộ Kavanaugh Không Phải Là Kỳ Thị Phụ Nữ - National Review:

Phụ Nữ Chống Đảng Dân Chủ – The Atlantic:

Trump: Đáng Lo Cho Nam Giới – Reuters:

Chuyện Giả Tưởng: Ông Hồi Giáo Vào TCPV – Newsmax: