Báo Mỹ - 07/2018


 JULY 28 – 2018TTDC Điên Loạn – Real Clear Politics:

Vũ Khí Thao Túng Quần Chúng – Real Clear Politics:

TTDC Tự Hại Mình – Real Clear Politics:

Sơ Đồ Tổ Chức Truyền Thông Mỹ:JULY 19 – 2018

Chiến Thắng Của Trump Tại Helsinki – American Greatness:

5 Việc TT Trump Cần Thảo Luận Với Nga – Fox News:

Liên Minh Mỹ-Nga Chống Trung Cộng – The American Conservative:

TT Trump Đòi Công Bằng Với NATO – Fox News:

Đức Quá Thân Với Nga – Washnigton Examiner:
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/mikheil-saakashvili-trump-is-right-that-germany-is-too-cozy-with-russia

Sao TT Trump Không Có Bạn Trong NATO – Politico:

NATO Đau Nặng Cần Bác Sĩ Trump – The Federalist:

TT Trump Đang Củng Cố NATO – Washington Post:JULY 14 – 2018

Bảo Thủ - Cấp Tiến Trong Tối Cao Pháp Viện – Washington Examiner:

DC Chuẩn Bị Cuộc Chiến Chống TP Kavanaugh – CBS News:

TT Trump Củng Cố Gia Tài Bảo Thủ - AP News:

Việc Lựa Chọn TP Kavanaugh – The Daily Caller:

TP Kavanaugh, 5 Điều Cần Biết – Fox News:

Những “Tội Tầy Trời” Của TP Kavanaugh – Breitbart:

#NeverTrump Ca Ngợi TP Kavanaugh – Real Clear Politics:

DC Nói Láo Về TP Kavanaugh– Fox News:

DC Và Cuộc Chiến Chống Hiến Pháp – American Greatness:
JULY 7 - 2018

Trump Đang Thắng – New York Post:

Hậu Thuẫn Của Trump Tăng Trong Khối Dân Gốc La-Tinh – Real Clear Politics:

CH Thắng Về Chuyện Di Dân – CNN:

DC Đánh Giá Trump Quá Thấp – CNN:

Phe Tả Bị Khủng Hoảng Tinh Thần – PJ Media:

Trump Được Hậu Thuẫn của Dân Da Màu Và Đồng Tính – Amercan Thinker:

Ocasio-Cortez Hạ Crowley – Real Clear Politics:

Khối Dân Chủ Xã Hội Hô Hào Cộng Sản – Zero Hedge: