Saturday, March 17, 2018

GẶP GỠ LỊCH SỬ


Tin chấn động thế giới thời gian qua dĩ nhiên là tin cậu Ấm Ủn mời TT Trump nói chuyện và ông này đã nhận lời. Chuyện trao đổi này có thể nói là bất ngờ không thua gì chuyện... ông Trump đắc cử tổng thống. Cả thế giới không ai ngờ cậu Ấm sẽ mời mà cũng chẳng ai đoán được TT Trump sẽ nhận lời nhanh như vậy.
Một anh nhà báo láu táu đã phán ngay “Hội nghị thượng đỉnh của hai ông khùng”!