Friday, December 1, 2023

BÀI 310: 'VẸT' TỊ NẠN CHỐNG TRUMP

     Dân Việt bắt đầu tràn vào Mỹ tị nạn chính trị sau biến cố đổi đời 30 tháng 4. Sau đó, đã có thêm nhiều đợt tị nạn vào Mỹ tiếp tục qua các chương trình như HO, đoàn tụ gia đình, bảo lãnh thân nhân,... Bây giờ, xấp xỉ cũng tới trên dưới hai trệu rưởi người trên đất Mỹ rồi.