Saturday, December 4, 2021

BÀI 207: NƯỚC MỸ AN BÌNH THỜI BIDEN !!!

    Tuần rồi, một anh nhà báo vẹt, Mai Loan, có bài nói chuyện tung hô đại khái "loại được Trump, nước Mỹ đã tìm được an bình!!! Kẻ này phải đọc cái tựa 3-4 lần, để chắc chắn mình đã không đọc lộn. Chỉ đọc cái tựa thôi chứ không rảnh nghe lảm nhảm bậy bạ.

    Vâng, phải đọc lại vì kẻ này đọc báo, coi TV mấy tháng qua, thấy nước Mỹ chưa khi nào đại loạn như bây giờ, sao lại có chuyện “tìm được an bình”? Hay là anh nhà báo và kẻ này hiện đang sống trong hai xứ Mỹ khác nhau? Hay trong hai thời đại khác nhau chăng?