Friday, June 2, 2023

BÀI 284: TRANH CÃI CÔNG NỢ

    Cả hai chính đảng DC và CH đang sôi nổi về tranh cãi công nợ trong khi dân cả nước ngó lơ, mắc bận lo đi chơi nhân dịp ba ngày nghỉ cuối tuần nhờ lễ Kỷ Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Memorial Day.

    Trong cả tuần lễ cuối tháng Năm, Biden và chủ tịch hạ viện, dân biểu CH Kevin McCarthy giao chiến trên đỉnh Hoa Sơn về cái gọi là trần nợ -debt ceiling-, nghĩa là quốc hội cho phép chính quyền Mỹ đi vay mượn tới mức tối đa nào? Tin mới nhất, hai bên đã đạt được thỏa thuận, và lưỡng viện đã phê chuẩn.