Saturday, October 24, 2020

BÀI 148: BẦU CHO AI?

     Thời gian như vó câu qua cửa sổ, mới đây mà lại có dịp đi bầu tổng thống nữa rồi. Lần này có vẻ gay gắt hơn xa tất cả những lần trước, vì khác biệt giữa hai đảng và hai ứng cử viên chưa bao giờ lớn như bây giờ, do đó, hậu quả cũng chưa bao giờ quan trọng như bây giờ. 

    Công bằng mà nói, bên tám lạng bên nửa cân. Chẳng bên nào chịu thua bên nào. Ngay cả trong khối tỵ nạn, hai bên đều tràn ngập những nhận định, những tin tức lợi hay bất lợi, đủ kiểu. Ngôn từ trí thức thì hiếm mà ngôn ngữ Cầu Muối thì tràn ngập cả hai phía. Cả hai bên cũng không quên vũ khí rẻ tiền và sở trường là… chụp nón cối lên đầu nhau. Chống Trump là VC, mà chống Biden cũng VC luôn. Hà Nội hý hửng vì chưa khi nào có nhiều cán bộ nằm vùng miễn phí như bây giờ trong khi cộng đồng chưa bao giờ phân hóa như bây giờ, là chuyện các quan bụng to óc nhỏ của Bộ Chính Trị đã bóp trán mấy chục năm nay mà không nghĩ ra được cách nào để thực hiện.