Saturday, June 15, 2019

BÀI 77: TỔNG THỐNG BIDEN?


Còn đâu 17 tháng nữa mới tới bầu cử tổng thống. Hiện nay, chẳng ai biết đảng Dân Chủ sẽ đưa ai ra đấu võ cùng liên danh Trump-Pence. Cũng chẳng ai biết chính trường Mỹ sẽ xẩy ra chuyện lớn nhỏ gì trong hơn cả năm nữa.
Kẻ này chẳng tốt nghiệp Đại Học Bói Toán nào, nên đoán mò cũng giống như hồi nhỏ ở Sàigòn đổ xí ngầu với mấy chú Ba bán bò viên, may rủi, ai biết được? Dù vậy, bài này cũng bàn ra bàn vào về cuộc bầu tổng thống tới. Hai năm nữa, quý độc giả sẽ có dịp nhận định về tài... ‘đoán sai’ của kẻ này.