Bài Khách - Vô Danh

Bài Luật Thuế Mới đã nhận được nhiều phản hồi, trong đó có một độc giả chất vấn vài dữ kiện ghi trong bài. Độc giả này gửi email riêng chứ không gửi qua phần ‘Góp Ý’ trong bài Bình Luận. Vì thấy bài góp ý đưa ra vài điểm có thể đã là suy nghĩ của nhiều người khác, Diễn Đàn xin đăng lại nguyên văn bài của vị độc giả và lời giải thích của tôi. Vì chưa có sự chấp thuận của vị độc giả này nên tên của vị độc giả không được nêu ra.

Đây là nguyên văn bài viết của độc giả:

Thưa Vu Linh,
Trước nhất xin cám ơn tác giả đã provide 1 tax table rất dể hiểu và đầy đủ.
Tôi muốn hỏi Vu Linh 1 câu hỏi: Tax v. National Debts
Tác giả viết thuế thu vào tăng lên 10% mỗi năm (see below) trong Reagan admin

 

Nhưng theo Wikipedia thì số thu hoạch không tăng lên. Xin coi chart dưới đây:Ông Reagan over spent cho quân sự. Theo tôi nghĩ, từ đó chính quyền Hoa Kỳ mượn nợ quá nhiều. Xin coi chart bên dưới.
Và từ đó số tiền nợ lên quá cao (từ 1T lên 20T ngày nay). Nội số tiền lời cho 20T đã tốn rất cao cho ngân quỹ quốc gia. Mỹ quốc không còn là một QG sãn xuất kỹ nghệ nửa. Tiền đâu mà trả nợ? Mong tác giả hồi âm. Cám ơn.


 Trả lời của Vũ Linh:

1. TT Reagan  tăng thuế năm 1982.
Dưới đây là tiền thuế thu vào trong những năm kế, tăng từ 600 tỷ lên tới gần 1.000 tỷ, tức là tăng 67% trong 6 năm, trung bình 11% một năm:
FY 1989 - $991 billion.
FY 1988 - $909 billion.
FY 1987 - $854 billion.
FY 1986 - $769 billion.
FY 1985 - $734 billion.
FY 1984 - $666 billion.
FY 1983 - $601 billion.
https://www.thebalance.com/current-u-s-federal-government-tax-revenue-3305762

Ông đưa lên biểu đồ (hình # 2), cho thấy số tiền thuế thu vào không tăng, nhưng đó là biểu đồ tính tiền thuế thu vào theo tỷ lệ của GDP (Tax revenues as % to GDP). Tỷ lệ % không thay đổi bao nhiêu vì số tiền thuế thu vào tăng nhưng GDP (tức là tăng trưởng kinh tế) cũng tăng tương tự cùng mức.

2. TT Reagan tăng chi phí quân sự quá mức, đưa đến tăng công nợ cho tới ngày nay là 20.000 tỷ.
- Trong 8 năm Reagan (1980-1988): công nợ tăng từ 907 tỷ lên tới 2.600 tỷ, tăng 1.900 tỷ, hay trung bình tăng 240 tỷ một năm. (như hình # 3 của ông cho thấy)
- Trong 8 năm Bush con (2000-2008): công nợ tăng từ 5.800 tỷ lên tới 9.900 tỷ, tăng 4.100 tỷ, hay trung bình tăng 512 tỷ một năm.
- Trong 8 năm Obama (2008-2016): công nợ tăng từ 9.900 tỷ lên tới 19.500 tỷ, tăng 9.600 tỷ, hay trung bình tăng 1.200 tỷ một năm.

Chi tiêu quốc phòng của TT Reagan tăng mạnh trong hai năm đầu vì nhu cầu phát triển hệ thống hỏa tiễn mà TTDC khi đó đả kích và chế riễu, gọi là Star War. Chương trình đó chính là một trong những nguyên nhân lớn đưa đến sự tan vỡ của đế quốc CS Sô Viết vì ép Điện Cẩm Linh phải chạy theo, chi bộn bạc cho chương trình hỏa tiễn của Liên Xô.
Công nợ cũng tăng mạnh dưới TT Bush con, đặc biệt là trong năm chót, 2008, để chống khủng hoảng gia cư, cứu ngân hàng.
Công nợ tăng mạnh nhất lịch sử Mỹ dưới thời TT Obama, phần lớn vì nhu cầu phục hồi kinh tế, nhưng thực tế kinh tế phục hồi rất chậm vì phần lớn số tiền được chi cho các mục tiêu xã hội như trợ cấp an sinh, food stamps, tiền thất nghiệp,… là những chi tiêu không có tính đầu tư, rất ít tác động trên phát triển kinh tế.
Dù sao, mức công nợ của TT Obama tăng nhanh gấp 5 lần dưới thời TT Reagan, gấp 2,5 lần thời TT Bush con. Công nợ 8 năm của TT Obama bằng công nợ của 43 vị tổng thống tiền nhiệm cộng lại. Nói TT Reagan chịu trách nhiệm về công nợ tăng lên tới 20.000 tỷ [không phải 20 tỷ như vị độc giả đã viết] hoàn toàn không chính xác.