Bài Khách: Trường Biếm Thi

Tường Biếm Thi Thời Kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: 

Donald John Trump  (phần 9).

….................................................................................................................................


Ra quân vận động cử tri ,

Hai phe đấu đá ly kỳ, độc chiêu .

Biden nấp dưới hầm tiêu ,


2060....Ló đầu lên tiếng ra điều ta đây .

Không muốn truyền thông bọn bây ,

“Phỏng vấn những chuyện bầy hầy của ta”?!

Như chuyện chộp bướm, hít hà ,

Cùng chuyện đãng trí, ba hoa lộn lèo .


2065....Nói bậy, nói trật tĩnh queo ,

“Biden ta đá lộn mèo Bidden” . (Biden said: I will beat Joe Biden !).

Tổng Thống lãnh đạo quốc dân ,

Nói sau quên trước, Bai Đần xứng sao ?

Dù cho “lãnh đạo phía sau” ,


2070....Nhắc tuồng nhắc tích, Joe nào nhớ ghi .

Như tin vừa mới đưa đây ,

Tổng Trump kinh lý, thăm ngay dân tình .

Bạo loạn ở Wisconsin ,

Đốt phá, cướp của, tình hình bất an .


2075....Ngài đến, dân chúng hân hoan ,

Đón mừng nguyên thủ lo toan cho mình .

Biden chẳng thể lặng thinh ,

Lật đật bắt chước lộ trình Trump đi .

Ngái Ngủ chuyên nghề cóp bi ,


2080....Tài hèn như thế, lấy gì dân tin ?

Nếu thắng, được lên cầm quyền ,

Làm sao lèo lái con thuyền quốc gia ?

Nịnh bợ Black Live Matter ,

Có đèn điện sáng là nhờ da đen . ( Biden nói phát minh bóng đèn điện là người da đen ?!).


2085....Ông này phát minh bóng đèn ,

Cụ Joe “đổi trắng thay đen” cái vèo .

Rồi đây, nịnh bợ nhóm nào ,

Cụ Joe sẽ bảo “chó gào mèo tru” ,

Đầu óc cụ đã tối u .


2090....Thế mà phe đảng thổi phù lên cao .

Lại thêm bà Phó ồn ào ,

Con đường hoạn lộ lên cao bằng giường .

Phải chăng thời đại nhiễu nhương ,

Biến lũ sâu bọ thành phường gian manh ???


2095....Tổng Trump lãnh đạo bốn (4) năm ,

Thế giới nể phục, muôn dân bằng lòng .

Phe Lừa thất bại chất chồng ,

Bị dân chán ghét nên lồng lộn lên .

Ủng hộ những kẻ khùng điên ,


2100....Nổi lên làm loạn, gây phiền nhiễu dân .

Không tài tế thế kinh bang ,

Không có kế sách dân an quốc cường .

Muốn tạo bạo loạn khắp phương ,

Lợi dụng cơ hội, cướp quyền đoạt dân ?!


2105....Liên danh Harris – Biden ,

“Bình phong, con rối” chỉ ngần ấy thôi !

Biden đã tệ quá rồi ,

Nhờ máy chiếu chữ trả lời phóng viên . (Teleprompter).

Nói lộn, nói trật triền miên ,


2110....Đầu óc lão hóa, cầm quyền được sao ??

Cho nên “lãnh đạo phía sau” ,

Đẩy Joe ra trước, làm cầu bước qua .

Để bà Phó Kamala ,

Trở thành lãnh đạo Cờ Hoa siêu cường .


2115....Sau màn, dây giựt tứ phương ,

Bắt bà phải múa từ giường đến sân .

Còn chuyện bảo quốc an dân ,

Đã có thế lực ngấm ngầm lo toan .

Họ làm đất nước tan hoang ,


2120....Họ làm nước Mỹ chẳng còn bình yên .

Tám (8) năm cụ Joe Biden ,

Làm Phó Tổng Thống, giúp dân những gì ???

Bất tài nên bị khinh khi ,

Không được tiếp nối đường đi Nhọ nồi .


2125....Phải nhường cho mụ bán trời ,

Lẽ ra về hưởng tuổi đời hoàng hôn .

Hay là lòng cụ bồn chồn ,

Cố bám quyền lực để còn thoát thân ??

Chuyện Tàu cộng, chuyện Ukraine ,


2130....Cha con của cụ lem nhem bạc tiền .

Cho nên cụ cố bám quyền ,

Dù vinh, dù nhục để yên cõi lòng .

Bà Phó vừa mới lên đồng ,

Tuyên bố tuyên mẹ, đám đông giật mình .


2135....”Nội các Harris – Biden” ,

Nghĩa là Ngái Ngủ bù nhìn mà thôi .

Hoặc là “đi chỗ khác chơi” ,

Harris mới đúng chủ ngồi Bạch Cung .

Giờ xin nói chuyện Tổng Trump ,


2140....Đối ngoại xuất sắc trên từng hồ sơ .

Bỏ TPP năm xưa , (TPP = Trans Pacific Partnership).

Tiếp đến xóa bỏ NAFTA năm rồi .

Thương chiến – Đàm phán từng hồi ,

Tổng Trump dẫn dắt cộng Tàu chạy quanh .


2145....Kinh tế Trung cộng tuột phanh ,

Hãng xưởng của Mỹ rút nhanh về nhà .

Công việc, nhà máy nở hoa ,

Thất nghiệp xuống thấp, nhà nhà yên vui .

Trung cộng phải bước giật lùi ,


2150....Không còn vênh váo như thời trước kia .

Tổng Trump đòi hỏi NATO , (North Atlantic Treaty Organization).

Đóng góp đầy đủ phần chia của mình .

Tiếng rằng là bạn Đồng Minh ,

Nhiều nước trốn tránh phần mình góp vô .


2155....Đồng Minh cứ mãi giở trò ,

Miệng đả kích Mỹ, tay thò lượm đô .

Bao đời Tổng Thống làm ngơ ,

Tiền thuế dân đóng, đem cho người ngoài .

Hoa Kỳ phải chịu thiệt thòi ,


2160....Tổng Trump nhất quyết phải đòi cho dân .

Và rồi, Ngài đã thành công ,

Các nước đóng góp hàng trăm tỉ vào .

Lần lượt dẹp các phong trào ,

Tiêu diệt thủ lãnh giáo điều, cực đoan .


2165....Hồ sơ đàm phán song phương ,

Các nước thù địch tìm đường sống chung .

Thù nhau, tàn hại vô cùng ,

Sao bằng chung sống, hòa bình chung lo .

Serbia – Kosovo ,


2170....Bắt tay hòa giải, điểm tô hòa bình .

Vương Quốc Á Rập Liên Minh , (Xin gượng ép dùng chữ Liên Minh để cho hợp vần).

Bahrain – Do Thái, hòa bình bắt tay ,

Các nước thù nghịch lâu nay ,

Lần lượt ký kết, ngưng ngay hận thù .


2175....Dân chúng an hưởng từ đây ,

Không còn lo sợ đạn ngày, bom đêm .

Là do công của Tổng Trump ,

Vận động, thuyết phục sống chung hòa bình .

Công Ngài đã được chứng minh ,


2180....Người dân các nước dùng tên của Ngài .

Đặt cho công thự, đất đai ,

Là để ghi nhớ công Ngài giúp cho .

Giờ đây họ chẳng còn lo ,

Hận thù, chém giết ; chỉ lo tài bồi .


2185....Tình hữu nghị, nghĩa con người ,

Cùng nhau phát triển, sống đời yên vui .

Dân Biểu Thụy Điển, Na Uy ,

Họ cùng đề nghị Nobel cho Ngài .

Tổng Trump đâu thích giải này ,


2190....Giá trị của nó đã bay tuốt rồi .

Bởi vì trao tặng những người ,

Chẳng có công trạng như đời đợi mong .

Nhất là ông Tổng môi thâm ,

Được trao tặng giải chưa làm việc chi .


2195....Thế nên chẳng giá trị gì ,

Nhận giải thưởng ấy, có gì là vinh ?!

Vừa qua thêm chuyện bực mình ,

Các nhóm, phe phái đồng minh của Lừa .

Cụ Ruth Bader Ginsburg ,


2200....Tuổi già, bệnh tật, cụ về quê xưa .

Cụ đi, muốn kẻ kế thừa ,

Giống như hoàng đế ngày xưa băng hà .

Để lại di chiếu dặn dò ,

Cho đám quan lại tôn phò tân vương .


2205....Ngày nay Mỹ quốc siêu cường ,

Hiến Pháp quy định, kỷ cương vận hành .

Tam Quyền phân lập rành rành ,

Di ngôn cụ Ruth muốn giành quyền cao .

Ngăn chận Tổng Thống đương trào ,


2210....Thi hành công việc dân trao cho Ngài .

Bổ nhiệm, đề cử nhân tài ,

Để làm việc nước, giúp đời, giúp dân .

Bao ngày suy nghĩ, cân phân ,

Tổng Trump đề cử nữ tân Quan Tòa .


2215....Thế chổ cụ Ruth qua đời ,

Vị nữ Thẩm Phán rạng ngời đường đi .

Bà tên Barrett Amy ,

Là người bảo vệ thai nhi đến cùng .

Khiến cho cái bọn điên khùng ,


2220....Mất ăn, mất ngủ, tìm đường cản ngăn .

Bày trò cáo buộc lăng nhăng ,

Cố ngăn Thượng Viện điều trần, thẩm tra .

Mặc cho bọn chúng thét la ,

Thượng Viện vẫn cứ “việc ta ta làm” .


2225....Tiến hành công việc điều trần ,

Và chờ kết quả bỏ thăm thế nào .

Mong rằng mọi việc xuôi chèo ,

Thượng Viện chuẩn thuận bà vào Tối Cao .

Và tin đưa mấy ngày sau ,


2230....Tổng Trump bị nhiễm cúm Tàu, nhẹ thôi !

Bác sĩ khuyên Ngài nghỉ ngơi ,

Dân chúng cầu nguyện cho Ngài bình an .

Những kẻ tâm địa ác gian ,

Chúng mong Ngài chết, Satan vui mừng .


2235 Ở đâu cũng có anh hùng ,

Ở đâu cũng có người khùng kẻ điên .

Tổng Trump vào nằm nhà thương ,

Do các bác sĩ đã khuyên nhủ Ngài .

Ở tại bệnh viện vài ngày .


2240....Dân chúng kéo đến bên ngoài nhà thương .

Cầu nguyện, bày tỏ tình thương ,

Với người lãnh đạo siêu cường Cờ Hoa .

Khiến Ngài cảm động phải ra ,

Cảm tạ dân chúng, thiết tha chân tình .


2245....Quý thương lãnh đạo anh minh ,

Tổng Trump ghi đậm ân tình của dân .

Dù bệnh, Ngài vẫn chuyên cần ,

Làm việc, phục vụ cho dân làm đầu .

Thuốc men, chỉ mấy ngày sau ,


2250....Bình phục, xuất viện để mau trở về .

Công việc Tổng Thống bề bề ,

Đối nội, đối ngoại tứ bề lo toan .

Tổng Trump bình phục hoàn toàn ,

Bác sĩ thông báo không còn Cô Vi .


2255....Kết quả xét nghiệm hàng ngày ,

Cho ra “âm tính” Cô Vi cộng Tàu .

Tin vui loan báo thật mau ,

Tổng Trump khỏe mạnh, bắt đầu triển khai .

Các cuộc vận động cử tri ,


2260....Tái bầu Ngài Tổng nhiệm kỳ thứ hai .

Mỗi lần hàng chục ngàn người ,

Tụ tập chào đón, chờ Ngài Tổng Trump .

Ngài truyền cảm hứng cho dân ,

Cùng nhau chung sức, góp phần MAGA .


2265....Đảng Lừa với Media ,

Gian nhân hiệp đảng, gian tà đồng mưu .

Hại người dân quý, dân yêu ,

Thượng Đế không khứng lòng chìu kẻ gian .

Khiến cho con cụ Biden .


2270....Đem sửa máy tính chứa toàn chuyện dơ .

Nhưng quên không chịu lấy về ,

Bao nhiêu chuyện xấu bây giờ lòi ra .

Làm ăn với Burisma ,

Hối mại quyền thế do cha đỡ đầu .


2275....Làm ăn với lũ cộng Tàu ,

Liên quan nhiều kẻ to đầu, quyền cao .

Bất kể tổ quốc ra sao ,

Miễn là tiền của chảy vào túi tham .

Chưa kể hình ảnh ô dâm ,


2280....Ăn chơi trác táng, bất cần quốc gia .

Mọi việc đã có “cha ta” ,

Là Phó Tổng Thống liệu lo hết rồi .

Gia đình thuộc loại bán trời ,

Bán dân, bán nước chẳng mời thiên lôi .


2285....Sự việc còn đang rối nùi ,

Phải chờ luật pháp trả lời ra sao ?!

Trở lại Pháp Viện Tối Cao ,

Việc bà Barrett được vào hay không .

Đảng Lừa phản đối đến cùng ,


2290....Tẩy chay chẳng họp, chẳng cùng chung lo .

Đảng Voi đa số bầu cho ,

Thẩm phán Barrett vào Tòa Tối Cao .

Tháng Mười, Hăm Sáu (26), Thứ Hai (monday) ,

Thượng Viện chuẩn thuận bà vào Tối Cao .


2295....Pro Choice biểu tọt, kêu gào ,

Pro Life mừng rỡ đón chào hài nhi .

Thượng Đế ban phước từ đây ,

Thai nhi thoát khỏi bàn tay tử thần .

Của bọn tham ác, gian nhân ,


2300....Barrett thiện nữ, phước ân của Trời .

Ngày Tổng Tuyển Cử đến rồi ,

Cử tri sẽ chọn ai người Vì Dân .

Không bầu cho những cá nhân ,

Hứ lèo, hứa cuội, hứa nhăng đủ điều .


2305....Họ mà đắc cử là tiêu ,

Hoa Kỳ suy sụp là điều tất nhiên .

Vì họ chỉ biết có tiền ,

Giòng họ, phe đảng thay phiên làm giàu .

Tiền tài, gái gú, tiên nâu (thuốc phiện,ma túy) ,


2310....Ngoại bang cung phụng, mưu cầu lợi riêng .

Những tên ham gái, ham tiền ,

Bán dân, bán nước, chúng liền bán ngay .

Ngày Tổng Tuyển Cử tới đây ,

Người dân sẽ chọn đúng người tài ba .


2315....Rồi tháng Mười Một, ngày Ba (November 03)

Hai ngàn hai chục (2020), người ta đi bầu .

Trước đó một hai tuần đầu ,

Được bỏ phiếu sớm, nhu cầu từng bang .

Hai phe nôn nóng rộn ràng ,


2320....Trông chờ kết quả ngai vàng về ai


(còn tiếp) .


DOAN