Friday, June 30, 2023

BÀI 288: CHÍNH SÁCH DA ĐEN CỦA BIDEN

   Từ ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, chính sách của chính quyền Mỹ đối với khối dân da đen đã có thay đổi lớn, được đánh dấu bởi việc đi sâu thêm cả chục bước nữa vào cái mà kẻ này gọi là 'chính sách thượng tôn da đen', hay nếu muốn nói kém lịch sự hơn thì phải gọi là 'chính sách nịnh dân da đen'.

    Trước khi các cụ vẹt tị nạn nhao nhao nổi giận, tố cáo Vũ Linh này thuộc loại dân man rợ, giờ này đầu óc vẫn còn kỳ thị da đen, xin các vị đó bình tĩnh, kiên nhẫn đọc bài dưới đây.  

Friday, June 23, 2023

BÀI 287: NGỒI XỔM TRÊN LUẬT PHÁP

     Cả thế giới biết 3 câu có thể định nghĩa công lý hay nền tảng tư pháp Mỹ:

  1. Mỹ là xứ pháp trị;
  2. Không ai có thể ngồi xổm trên luật pháp;
  3. Công lý Mỹ tuyệt đối công bằng, đối xử với tất cả mọi người như nhau, không ai khác ai.

    Nghe thật đáng nể, đáng phục. 

Friday, June 16, 2023

BÀI 286: DƯ ÂM VỤ TRUY TỐ TRUMP

    Vụ cựu TT Donald Trump bị công tố Jack Smith truy tố 37 tội hình sự dĩ nhiên vẫn còn khiến dư luận xôn xao tuần qua, đặc biệt vì ông Trump đã ra trình diện tòa tại Miami tuần rồi.

Friday, June 9, 2023

BÀI 285: THẢM TRẠNG CÔNG LÝ MỸ

    Chuyện hầu hết dân Mỹ không muốn thấy cuối cùng đã xẩy ra: cựu TT Donald Trump đã chính thức bị truy tố về 37 tội, vi phạm 7 luật, sẽ phải ra trước đại bồi thẩm đoàn thứ ba tới, sau đó sẽ ra tòa nhận án.

    Mỹ là xứ pháp trị với câu châm ngôn 'Không ai có thể ngồi trên luật pháp, kể cả tổng thống', do đó, nếu ông Trump có phạm tội thì cũng không thể được tha thứ, bỏ qua dễ dàng. Ông phải bị trừng phạt và cả nước phải hoan hô. Làm gương để không có ai khác khác ngang nhiên ngồi xổm trên luật pháp.

Friday, June 2, 2023

BÀI 284: TRANH CÃI CÔNG NỢ

    Cả hai chính đảng DC và CH đang sôi nổi về tranh cãi công nợ trong khi dân cả nước ngó lơ, mắc bận lo đi chơi nhân dịp ba ngày nghỉ cuối tuần nhờ lễ Kỷ Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Memorial Day.

    Trong cả tuần lễ cuối tháng Năm, Biden và chủ tịch hạ viện, dân biểu CH Kevin McCarthy giao chiến trên đỉnh Hoa Sơn về cái gọi là trần nợ -debt ceiling-, nghĩa là quốc hội cho phép chính quyền Mỹ đi vay mượn tới mức tối đa nào? Tin mới nhất, hai bên đã đạt được thỏa thuận, và lưỡng viện đã phê chuẩn.