Saturday, February 17, 2024

BÀI 321: CÂU CHUYỆN TRUMP VÀ NATO

     Cách đây đâu hơn hai tuần, ông Trump có tuyên bố về chuyện NATO. Ông cho biết nếu một quốc gia Âu Châu thành viên của NATO mà không tuân thủ điều kiện của NATO là dành ngân sách quốc phòng bằng ít nhất 2% tổng sản lượng nội địa, thì ông sẽ "khuyến khích Nga muốn làm gì thì làm", Mỹ sẽ không bảo vệ.

    Đám truyền thông loa phường Mỹ mau mắn khai thác, để công kích Trump, nhưng chỉ công kích nhẹ, cho có vì biết rõ ông Trump ý muốn đòi hỏi các thành viên NATO phải củng cố chuyện quốc phòng, chứ không thể tiếp tục vui chơi thoải mái dưới cái dù của quân lực Mỹ để rồi lơ là chuyện tự bảo vệ mình, là chuyện hợp tình và hợp lý mà đại đa số dân Mỹ đồng ý. Không có bao nhiêu anh Mỹ ngu ngơ nghĩ không nên đòi hỏi Âu Châu phải tự bảo vệ vì đó là trách nhiệm của 'anh cả Cờ Hoa', Âu Châu cứ việc phây phây ăn chơi thoải mái, nếu Nga có đánh, Mỹ sẽ gửi thanh niên, súng ống đạn dược qua cứu ngay.