Saturday, June 15, 2024

BÀI 340: ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ VẤN NẠN BIDEN

     Khi trực diện với một thực tế khổng lồ trước mắt, không muốn thấy cũng phải thấy, người Mỹ thường nói đó là tình trạng có 'con voi trắng khổng lồ ngồi giữa phòng'.

    Chính trường Mỹ, hay chính xác hơn, đảng DC Mỹ, đang có dịp chiêm ngưỡng con voi trắng đó, mà bối rối, loay hoay, không biết phải làm gì với con voi đó.